Home Releases 2016, №3 (23)

Principles of Disciplinary proceedings Against a Lawyer

Tribune of Young Scientists

Authors

  • Zakharenkov Dmitriy Nikolaevich Post-graduate student, advocacy and notaryship department, University named after O.E. Kutafin (Moscow State Law Academy named after O.E. Kutafin) (dnzaharenkov@yandex.ru)

How to link insert

Zakharenkov, D. N. (2016). Principles of Disciplinary proceedings Against a Lawyer Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №3 (23),
References
1. 1. Administrativnaya yurisdikciya nalogovy'x organov: uchebnik / E.A. Alexin, L.M. Vedernikov, A.M. Voronov i dr.; pod red. M.A. Lapinoj. M.: VGNA Minfina Rossii,
2. 346 s.
3. 2. Busurina E.O. Disciplinarnaya otvetstvennost' advokata v pravozashhitnoj deyatel'nosti: dis. ... kand. yurid. nauk / Universitet im. O.E. Kutafina (MGYuA). M., 2013.
4. 220 s.
5. 3. Mel'nichenko R.G. Disciplinarnaya otvetstvennost' prisyazhnoj advokatury': monografiya. M.: Yurlitinform, 2013. 232 s.
6. 4. Problemy' administrativnogo i processual'nogo prava: sbornik nauchny'x trudov pamyati Yu.M. Kozlova. M.: MGYuA, 2005. 352 s.
Download file .pdf 239.34 kb