Home Releases 2015, №2 (18)

Legal Aspects of Proceedings of Claims to Return the Child or of the Implementation of Access Rights to the Child on the Basis of International Treaty of the Russian Federation

Public Law

Authors

  • Leonova Lyudmila Yuryevna PhD in law, Associate professor, Professor, the Department of Law and Law problems in management, MCTTU (info@miba.ru)

How to link insert

Leonova, L. Y. (2015). Legal Aspects of Proceedings of Claims to Return the Child or of the Implementation of Access Rights to the Child on the Basis of International Treaty of the Russian Federation Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №2 (18),
References
1. 1.   Kabanov V.L. Konvenciya o grazhdansko-pravovy’x aspektax mezhdunarodnogo poxishheniya detej kak komponent rossijskogo prava // Semejnoe i zhilishhnoe pravo. 2014. № 1. S. 28–32.
2. 2.   Kravchuk N.V. Konvenciya o mezhdunarodnom poxishhenii detej: zakonodatel’ny’e problemy’ i perspektivy’ realizacii // Semejnoe i zhilishhnoe pravo. 2013. № 1. S. 12–17.
3. 3.   Semina T.A., Trigubovich N.V. K voprosu o realizacii v Rossijskoj Federacii Konvencii o grazhdansko-pravovy’x aspektax mezhdunarodnogo poxishheniya detej 1980 g. // Semejnoe i zhilishhnoe pravo. 2012. № 4. S. 2–6.
4. Semina T.A., Trigubovich N.V. Konvenciya o grazhdansko-pravovy’x aspektax mezhdunarodnogo poxishheniya detej 1980 g. v rossijskoj pravovoj sisteme regulirovaniya semeiny’x otnoshenij // Semejnoe i zhilishhnoe pravo. 2012. № 5. S. 41–44.
5.
6.
Download file .pdf 341.59 kb