Home Releases 2016, №3 (23)

Functions of Human Rights Culture

Human Rights: the Theory and Practice of Implementation
References
1. 1. Agranovskaya E.V. Pravovaya kul'tura i obespechenie prav lichnosti. M.: Nauka, 1988. 144 s.
2. 2. Alekseev S.S. Obshhaya teoriya prava: v 2 t. T. I. M.: Yuridicheskaya literatura,
3. 361 s.
4. 3. Baumova M.G. Funkcii pravovoj kul'tury': dis. ... kand. yurid. nauk. Yaroslavl',
5. 220 s.
6. 4. Bol'shakov V.P. Cennosti kul'tury' i vremya (nekotory'e problemy' sovremennoj teorii kul'tury'). Velikij Novgorod: NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2002. 112 s.
7. 5. Vy'zhleczov G.P. Aksiologiya kul'tury'. SPb.: Izd-vo SPbGU, 1996. 152 s.
8. 6. Kagan M.S. Chelovecheskaya deyatel'nost' (opy't sistemnogo podxoda). M.:
9. Politizdat, 1974. 328 s.
10. 7. Kudishina A.A. Sovremenny'j gumanizm kak fenomen kul'tury' (filosofsko-kul'turologicheskij analiz): dis. ... d-ra filos. nauk. M., 2007. 359 s.
11. 8. Kul'turologiya / pod red. G.V. Dracha. Rostov-n/D.: «Feniks», 1998. 465 s.
12. 9. Kul'turologiya XX vek / gl. red. S.Ya. Levit. T. 1: Interpretacii kul'tury'. SPb.: Universitetskaya kniga, 1997. 727 s.
13. 10. Migolat'evA.A. O cheloveke i chelovechnosti // Srednerusskij vestnik obshhest-venny'x nauk. 2007. № 2 (3). S. 18-24.
14. 11. Pavlenko E.M.Formirovanie kul'tury' prav cheloveka i konstitucionnogo pravosoznaniya v sovremennoj Rossii: dis. . kand. yurid. nauk. M., 2006. 202 s.
15. 12. Pavlenko E.M. Formirovanie kul'tury' prav cheloveka i konstitucionnogo pravosoznaniya v sovremennoj Rossii. M.: Prava cheloveka, 2008. 184 s.
16. 13. Pavlenko E.M. Obrazovanie v oblasti prav cheloveka kak osnova formirovaniya pravovoj kul'tury' i kul'tury' prav cheloveka v Rossijskoj Federacii: monograiya. M.: Prava cheloveka, 2016. 216 s.
17. 14. Rikkert G. Nauki o prirode i nauki o kul'ture. SPb., 1911. 196 s.
18. 15. Rudinskij F.M. Formirovanie kul'tury' prav cheloveka i duxovnoe obnovlenie obshhestva (iz neopublikovannogo) // Nauka prav cheloveka i problemy' konstitucionnogo prava: (trudy' razny'x let). M.: ZAO «TF Mir», 2006. 1234 s.
19. 16. Slepokurov VS. Kul'tura kak sistema socionormativnogo regulirovaniya: avtoref.
20. dis. . d-ra ilos. nauk. M., 2004. 36 s.
21. 17. Sokolov E '.V. Kul'tura i lichnost'. L.: Nauka, 1972. 228 s.
22. 18. Sokolov E'.V. Ponyatie, sushhnost' i osnovny'e funkcii kul'tury'. L.: LGIK, 1989.
23. 83 s.
Download file .pdf 286.76 kb