Home Releases 2015, №4 (20)

Educational Services: the Quality of Education and Legal Conflicts

Educational Law

Authors

  • Apostolova Tatyana Mihailovna PhD in History, Associate Professor, Department of a technique of teaching history of Institute of the humanities MCU (ApostolovaT@mgpu.ru).

How to link insert

Apostolova, T. M. (2015). Educational Services: the Quality of Education and Legal Conflicts Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. 1. Kvanina V.V. Grazhdansko-pravovoe regulirovanie v sfere vy'sshego profes-sional'nogo obrazovaniya v RF: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. M., 2006. 47 s.
2. 2. Sitdikova L.B. Teoreticheskie i prakticheskie problemy' pravovogo regulirovaniya informacionny'x i konsul'tacionny'x uslug v grazhdanskom prave Rossii. M., 2008. 339 s.
3. 3. Sitdikova L.B. Kriterii ocenki kachestva v sfere okazaniya uslug // Vestnik Moskov-skogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: «Yuridicheskie nauki». 2013. № 2 (12). S. 101-107.
4.
5.
Download file .pdf 243.01 kb