Home Releases 2017, №3 (27)

Current Problems of Liability of Legal Entities for Violation of Antimonopoly Legislation

Public Law

Authors

  • Ternovaya Olga Anatolyevna PhD (Law), leading researcher of department of Civil Legislation of Foreign Countries, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (ternovaya16@yandex.ru).

How to link insert

Ternovaya, O. A. (2017). Current Problems of Liability of Legal Entities for Violation of Antimonopoly Legislation Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №3 (27),
References
1. 1. Osnovaniya otvetstvennosti yuridicheskix licz: grazhdansko-pravovy'e, administrativ-no-pravovy'e i ugolovno-pravovy'e aspekty': sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prak-ticheskoj internet-konferencii (g. Moskva, 24 oktyabrya 2016 g.) / A.I. Kovler, Yu.V. Trun-czevskij, O.I. Semy'kina, O.A. Ternovaya. M.: Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravo-vedeniya pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii: RIOR 2017. 232 s.
2. 2. Pashencev D.A., Garamita V.V. Vina v grazhdanskom prave: monografiya. M.:
3. Yurkompani, 2010. 143 c.
4. 3. Rossinskij B.V. Razmy'shleniya o vine yuridicheskogo licza posle novogo proch-teniya raboty' V.D. Sorokina «Kommentarij izbranny'x mest Kodeksa Rossijskoj Federacii ob administrativny'x pravonarusheniyax» // Administrativnoe pravo i process. 2014. № 3.
5. S. 22-27.
6. 4. Rossinskij B.V. O neobxodimosti sovershenstvovaniya norm KoAP RF, reguli-ruyushhix voprosy' administrativnoj otvetstvennosti yuridicheskix licz // Zakonodatel'stvo ob administrativny'x pravonarusheniyax: sovremennoe sostoyanie i puti sovershenstvova-niya: materialy' zasedaniya kruglogo stola (3 marta 2014 g.). Tula: Akvarius, 2014. S. 76-81.
7. 5. Yuchinson K.S. Bol'shie danny'e i zakonodatel'stvo o konkurencii // Pravo. Zhurnal Vy'sshej shkoly' e'konomiki. 2017. № 1. S. 216-245.
Download file .pdf 245.14 kb