Home Releases 2020, №3 (39)

Normative Legal Regulation of Midterm Assessment of Students

Public Law , UDC: 347 DOI: 10.25688/2076-9113.2020.39.3.06

Authors

  • Ladnushkina Nina Mikhaylovna PhD in Pedagogy, Assistant Professor of the Department of Educational and Information Law, School of Law, Institute of Law and Management, Moscow City University. E-mail: nina.ladnushkina@mail.ru

How to link insert

Ladnushkina, N. M. (2020). Normative Legal Regulation of Midterm Assessment of Students Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 48-55. https://doi.org/10.25688/2076-9113.2020.39.3.06
References
1. Grudczy'na L. Yu., Ivanova S. A., Pashencev D. A., Petrovskaya O. Yu. Razvitie vy'sshego yuridicheskogo obrazovaniya v sovremennoj Rossii. M.: Yurkompani, 2014. 160 s.
2. Efremova T. F. Novy'j slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-obrazovatel'ny'j: v 2 t. M.: Rus. yaz., 2000. 1209 s.
3. Korchagina T. V. Konstitucionnye i mezhdunarodno-pravovye osnovy' prava na obrazovanie // Prava i svobody' cheloveka i grazhdanina: teoreticheskie aspekty' i yuridi­cheskaya praktika: materialy' ezhegodnoj Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii pamyati professora Feliksa Mixajlovicha Rudinskogo / pod red. D. A. Pashenceva. M.: MGPU, 2016. S.237-239.
4. Ladnushkina N. M., Pashencev D. A., Feklin S. I. Obrazovatelnoe pravo: voprosy' teorii i praktiki. Ryazan': Izd-vo «Koncepciya», 2017. 236 s.
5. E'nciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona : v 86 t. (82 t. i 4 dop.). SPb.: Izd-vo F. A. Brokgauza i I. A. Efrona, 1890-1907. T. 2. 1890. 495 s.
Download file .pdf 250.3 kb