Home Releases 2022, №4 (48)

Law Forming Will and Legitimacy in the Ratio of Sources and Forms of Law

State and Law: Theoretical and Historical Aspects , UDC: 340.1 DOI: 10.25688/2076-9113.2022.48.4.03 А. А.

Authors

  • Zavgorodnyaya Anastasia Aleksandrovna Candidate of Law

Annotation

The article discusses the opinion that there is no common understanding of such legal categories as the form and source of law in legal science today. It is noted that the value of the corresponding sequence has not been determined within the framework of displaying the balance of individual, public, as well as state interests, which, depending on the state ideology and political regime, may also oppose public interests in the classical sense. Also, in modern studies, such categories (definitions) as sources and forms of law are no longer identified and are not synonymous. Views on these categories in science are different. Regarding legitimation it is noted that it is inextricably correlated with the term of legitimacy and involves the recognition and confirmation of the legality (legitimacy) of power, social institution or status, authority. The formulated provisions and conclusions in the study allow us to assert that the understanding and study of the sources of law at the present stage should be considered taking into account the identification of the law forming will as a way that reflects the law forming intention.

How to link insert

Zavgorodnyaya, A. A. (2022). Law Forming Will and Legitimacy in the Ratio of Sources and Forms of Law Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2022, №4 (48), 32. https://doi.org/10.25688/2076-9113.2022.48.4.03 А. А.
References
1. 1. Aver`yanov K. Yu. Resheniya Evropejskogo suda po pravam cheloveka v sisteme istochnikov prava // Aktual`ny`e problemy` rossijskogo prava. 2012. № 2. S. 275–281.
2. 2. Aleksi R. Ponyatie i dejstvitel`nost` prava (otvet yuridicheskomu pozitivizmu) / per. s nem. A. N. Laptev, pri uchastii F. Kal`shojera. M.; Berlin: Infotropik Media, 2011. 173 s.
3. 3. Bolgova O. S. Osnovny`e istochniki prava // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. 2009. № 92. S. 48–50.
4. 4. Gadzhinova F. M. Istochniki prava i ix sistema v sovremennom rossijskom prave: dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2004. 171 s.
5. 5. Golenok S. G. Legitimnost` i e`ffektivnost` prava: k voprosu o ponyatiyax, ix soderzhanii i sootnoshenii // Rossijskij zhurnal pravovy`x issledovanij. 2018. № 2 (15). S. 67–78.
6. 6. Denisenko V. V. Legitimnost` prava (teoretiko-pravovoe issledovanie): dis. … d-ra yurid. nauk. SPb., 2020. 605 s.
7. 7. Ershov V. V. Istochniki i formy` rossijskogo prava // Rossijskoe pravosudie. 2009. № 6. S. 4–15.
8. 8. Ershova E. A. Istochniki i formy` trudovogo prava v Rossii // Trudovoe pravo. 2007. № 10. S. 43–57.
9. 9. Ershov V. V., Ershova V. A. Sovremenny`e problemy` mezhdunarodnogo prava // Rossijskoe pravosudie. 2006. № 2. S. 17–28.
10. 10. Kashanina T. V. E`volyuciya form prava // Lex Russica. 2011. № 1. S. 34–53.
11. 11. Kicha M. V. Sootnoshenie form i istochnikov prava s pozicii integrativnogo pravoponimaniya // Yuridicheskaya nauka. 2014. № 2. S. 25–31.
12. 12. Korkunov N. M. Lekcii po obshhej teorii prava [repr.] / avt. predisl. I. Yu. Kozlixin. M.: Yuridicheskij centr Press, 2003. 354 s.
13. 13. Mal`cev G. V. Social`ny`e osnovaniya prava. M.: Norma: INFRA-M, 2011. 799 s.
14. 14. Miroshnik S. V. Istochnik prava i forma prava: sootnoshenie ponyatij // Probely` v rossijskom zakonodatel`stve. 2013. № 5. S. 35–37.
15. 15. Sinajskij V. I. Russkoe grazhdanskoe pravo. M.: Statut, 2002. 636 s.
16. 16. Spirin M. Yu. Istochnik i forma prava: volevaya paradigma // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishheva. 2018. № 2. T. 1. S. 42–49.
17. 17. Spirin M. Yu. Sootnoshenie istoka prava, istochnika prava i formy` prava s pozicii volevoj koncepcii pravoobrazovaniya // Yuridicheskij vestnik Samarskogo un-ta. 2018. № 1. T. 4. S. 23–27.
18. 18. Xabrieva T. Ya. Tolkovanie Konstitucii Rossijskoj Federacii: teoriya i praktika. M.: Yurist``, 1998. 244 s.
19. 19. Shershenevich G. F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava (po izdaniyu 1907 g.). M.: SPARK, 1995. 556 s.
Download file .pdf 215.45 kb