Home Releases 2017, №1 (25)

Review of the dissertation research for the degree of Candidate of Legal Sciences I. O. Konovalova “The mechanism of action of private law: problematic issues of theory “(Moscow: RUDN, 2016. 188 p.)

Critical Surveys. Reviews. Bibliography
References
1. 1. Vzaimodejstvie grazhdanskogo obshhestva i gosudarstva v Rossii: pravovoe iz-merenie: kollektivnaya monografiya / pod red. O.I. Cibulevskoj. Saratov: Povolzhskij institut upravleniya im. P.A. Stoly'pina, 2013. 404 s.
2. 2. Konovalova I.O. Mexanizm dejstviya chastnogo prava: dis. ... kand. yurid. nauk. M.: RUDN, 2016. 188 s.
3. 3. Kriven'kij A.I., Krupenya E.M. Osobennosti regulirovaniya zashhity' prav chelove-ka v publichnom i chastnom prave // Prava cheloveka v usloviyax globalizacii i ix zashhita v mezhdunarodnom chastnom prave (mezhdisciplinarnoe issledovanie): kollektivnaya monografiya: v 2 kn. / pod obshh. red. A.I. Kriven'kogo. Kn. 1. M.: MGPU, 2016. 420 s.
Download file .pdf 199.89 kb