Home Releases 2015, №2 (18)

On the issue of studying legal reforms in Russia. Review of the monograph by A. A. Dorskaya ” Legal reforms in Russia: typology, logic of development, performance criteria” (St. Petersburg: Asterion, 2014. 176 p.)

Critical Surveys. Reviews. Bibliography
References
1. 1.   Dorskaya A.A. Nezavershenny’e pravovy’e reformy’ i kontrreformy’ v Rossii: problema razgranicheniya ponyatij // Nauchnoe mnenie. 2014. № 5. S. 9–14.
2. 2.   Dorskaya A.A. Pravovaya reforma v Rossii: tipologiya, logika razvitiya, kriterii rezul’tativnosti: monografya. SPb.: Asterion, 2014. 176 s.
3. 3.   Dorskaya A.A. Pravovaya reforma kak mezhdisciplinarnoe ponyatie sovremennogo yuridicheskogo obrazovaniya // Pravo i obrazovanie. 2014. № 11. S. 33–41.
4. 4.   Ignat’eva M.V. M.M. Kovalevskij o pravovy’x reformax v Rossii // Vestnik Akademii prava i upravleniya. 2014. № 34. S. 51–55.
5. 5.   Ignat’eva M.V. Pravovy’e reformy’ v Rossijskoj Federacii: antropologicheskij analiz // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby’ narodov. Seriya: «Yuridicheskie nauki». 2014. № 3. S. 7–12.
6. 6.   Pashencev D.A. Reformirovanie fnansovoj sistemy’ v kontekste pravovy’x reform v Rossii // Vestnik Akademii prava i upravleniya. 2014. № 34. S. 11–14.
7. 7.   Pashencev D.A. Razrabotka kriteriev rezul’tativnosti pravovy’x reform v Rossii v 50–70-e gg. XIX veka // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2014. № 3 (70). S. 121–122.
8. 8.   Chestnov I.L. Pravovaya akkul’turaciya i preemstvennost’ prava // Vestnik Orlov-skogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 1 (36).S. 43–47.
9. 9.   Chestnov I.L. Kriterii effektivnosti prava s pozicii postklassicheskoj yurisprudencii // Evraziiskij yuridicheskij zhurnal. 2014. № 1 (68). S. 83–87.
Download file .pdf 269.32 kb