Home Releases 2018, №2 (30)

On Some Refinements of the Concept of the Investigative Situation and its Relations with Related Forensic Concepts

Public Law , UDC: 343.102
References
1. Belkin R.S. Kurs kriminalistiki: v 3 t. T. 3. M.: Yurist'', 1997. 480 s.
2. Bol'shaya sovetskaya e'nciklopediya. 2-e izd. T. 39. M.: BSE', 1956. 640 s.
3. Vozgrin I.A. Obshhie polozheniya metodiki rassledovaniya prestuplenij // Kriminalistika. SPb., 1995. S. 347-369.
4. Gerasimov I.F. K voprosu o sledstvennoj situacii // Sledstvennaya situaciya. M., 1985. S. 6-11.
5. Dulov A.V. K voprosu o kriminalisticheskom analize prestupleniya // Sbornik referatov nauchny'x soobshhenij na teoreticheskom seminare — kriminalisticheskix chteniyax. 1977. Vy'p. 19. S. 3-9.
6. Turchin D.A. O razrabotke teorii sledstvennoj situacii // Sledstvennaya situaciya. M., 1985. S. 27-30.
7. Churilov S.N. Perspektivy' razvitiya sistemy' nauchny'x polozhenij kriminalisti-cheskoj metodiki v svete obshhej teorii kriminalistiki // Chelovecheskij kapital. 2012. № 8 (44). S. 88-91.
Download file .pdf 248.84 kb