Home Releases 2017, №1 (25)

Administrative Proceedings: the New about the Old

Public Law

Authors

  • Toporkova Marina Konstantinovna PhD in law, assistant professor, department of state and legal disciplines, law institute, Moscow City University (ToporkovaMK@mgpu.ru).

How to link insert

Toporkova, M. K. (2017). Administrative Proceedings: the New about the Old Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №1 (25),
References
1. 1. Administrativnoe sudoproizvodstvo: ucheb. dlya studentov vy'ssh. ucheb. zavedenij po napravleniyu «Yurisprudenciya» (specialist, bakalavr, magistr) / pod. red. V.V. Yarkova. M.: Statut, 2016. S. 14-15.
2. 2. Galagan I.A., Baev O.Ya. K voprosu o yurisdikcionnom prave // Razvitie i sover-shenstvovanie ugolovno-processual'noj formy'. Voronezh, 1979. S. 150.
3. 3. Gromoshina N.A. O meste administrativnogo sudoproizvodstva v pravovoj sisteme // Zhurnal administrativnogo sudoproizvodstva. 2016. № 1. S. 26.
4. 4. Inshakova E.G. «E'lektronnoe pravosudie» i Kodeks administrativnogo sudoproiz-vodstva: konceptual'noe izmenenie sposobov vzaimodejstviya suda i storon // Zhurnal administrativnogo sudoproizvodstva. 2016. № 1. S. 80.
5. 5. Rossinskij B.V. Okonchatel'no li razgranichenie administrativnogo sudoproiz­vodstva i proizvodstva po delam ob administrativny'x pravonarusheniyax // Zhurnal administrativnogo sudoproizvodstva. 2016. № 1. S. 49-51.
6. Starilov Yu.N. Prinyatie KAS RF — vazhnejshij e'tap sudebnoj reformy' i moderni-zacii administrativno-processual'nogo zakonodatel'stva // Vestnik Voronezhskogo gosu-darstvennogo universiteta. Seriya «Pravo». 2015. № 2 (21). S. 8-15.
Download file .pdf 239.86 kb