Home Releases 2019, №3 (35)

Problem Aspects of the Work of Hereditary Funds in Russia

Tribune of Young Scientists , UDC: 347.233.8 DOI: 10.25688/2076-9113.2019.35.3.09

Authors

  • Kononchuk Marina Igorevna A first year postgraduate student of Moscow University of Finance and Law. E-mail: Kononchuk.M@yandex.ru

How to link insert

Kononchuk, M. I. (2019). Problem Aspects of the Work of Hereditary Funds in Russia Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 77-83. https://doi.org/10.25688/2076-9113.2019.35.3.09
References
1. Kartashov M.A. Nasledstvenny'j fond: novoe rossijskoe zakonodatel'stvo i inostranny'j opy't // Sovremennoe pravo. 2017. № 10. (S. 83-90.) URL: https://zakon.ru/ blog/2017/9/ 18/nasledstvennyj_fondnovoe_rossij skoe_zakonodatelstvo_i_inostrannyj_opyt (data obrashheniya: 02.02.2019).
2. Kozlova N. Nasledstvo do vostrebovaniya. Krasheninnikov: novy'j zakon zashhitit prava naslednikov // Rossiiskaya gazeta. 31.07.2017.
3. Mel'nik G. Chto takoe nasledstvenny'j fond? URL: https://www.pnp.ru/social/ chto-takoe-nasledstvennyy-fond.html (data obrashheniya: 02.02.2019).
4. O vnesenii izmenenij v chasti pervuyu, vtoruyu i tret'yu Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii: Federal'ny'j zakon ot 29.07.2017 № 259-FZ // Sobranie zakono­datel'stva RF. 2017. № 31 (Chast' I. St. 4808.)
5. Siniczy 'n S.A., ShelyuttoM.L. V interesax li biznesa predlozhennaya reforma rossij-skogo nasledstvennogo prava? // Predprinimatel'skoe pravo. 2017. № 2. S. 17-25.
6. Shhennikova L.V Nasledstvenny'j fond kak novella Rossijskogo grazhdanskogo prava // Notarial'naya palata Krasnodarskogo kraya. URL: http://notariat.redhampr.ru/ notariat/publikacii/stati/2899/ (data obrashheniya: 02.02.2019).
Download file .pdf 253.63 kb