Home Releases 2019, №3 (35)

International Legal Regulation of Genomic Research: a General Analysis of the Current State

Public Law , UDC: 341.1/8 DOI: 10.25688/2076-9113.2019.35.3.03

Authors

  • Novikova Ramilya Galimovna PhD in Law, Associate Professor, Deputy Head of the Department of LSI Issues of the RF Subject, Main Department of the Ministry of Justice of the RF,

How to link insert

Novikova, R. G. (2019). International Legal Regulation of Genomic Research: a General Analysis of the Current State Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (35), 27-32. https://doi.org/10.25688/2076-9113.2019.35.3.03
References
1. Montgomeri Dzh. Modifikaciya genoma cheloveka: vy'zovy' so storony' sfery' prav cheloveka, obuslovlenny'e nauchno-texnicheskimi dostizheniyami // Precedenty' Evropeiskogo suda po pravam cheloveka. 2018. № 3. S. 42-56.
2. Moxov A.A., Yavorskij A.N. Geny' i iny'e obrazovaniya na osnove genov kak ob''ekty' prava intellektual'noj sobstvennosti // Grazhdanskoe pravo. 2018. № 4. S. 28-32.
3. Romanovskii G.B. Konstitucionnaya pravosub''ektnost' grazhdan v usloviyax genomnoj mediciny' // Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki. 2017. № 3. S. 260-271.
4. Yankovskii N.K., Borinskaya S.A. Genom cheloveka: nauchny'e i prakticheskie dostizheniya i perspektivy' // Analiticheskij obzor. Vestnik RFFI. 2003. № 2. S. 46-63.
5. Knoppers B.M. Framework for responsible sharing of genomic and health-related data // The HUGO Journal. 2014. Vol. 8. № 1. P. 3-8.
Download file .pdf 235.57 kb